Protocol del Servei Comú de Recepció i horari Sales de Notificació

Aquest Col·legi procedirà a aplicar el pacte 3er i 4rt del Protocol del Servei Comú de Recepció d’actes de comunicació/notificació. El calendari d’aplicació als Partits Judicials pertanyents a aquest Col·legi serà el següent:

 • 2 de gener 2019 – Tarragona
 • 1 de febrer 2019 – El Vendrell
 • 1 de maç 2019 – Valls

Adjuntem document de l’Il·lustre CPT (PDF)

Així com el “Protocolo-marco relativo al servicio común de recepción de actos de comunicación/notificaciones, organizado a través del Consell de Col·legis de procuradors de Catalunya”.

Adjuntem document (PDF)

Medalla d’Or del Consell de Procuradors de Catalunya

Medalla Mundó CPT

El passat dijous dia 13 al migdia, a Vic, els procuradors de Catalunya hem distingit amb la Medalla d’Or a Carles Mundó per la seva valuosa tasca com a Conseller de justícia. L’acte ha comptat amb la participació del nostre president, Ignacio López Chocarro, i de l’actual Consellera Ester Capella.

Els procuradors valorem la implicació de Carles Mundó en la millora de l’Administració de Justícia a Catalunya, amb el tancament i trasllat de la presó Model de Barcelona i el seu compromís per trobar eines que permetin millorar el funcionament de les oficines judicials.

També posem en valor el respecte mostrat, en la seva etapa com a conseller, de Carles Mundó vers el col·lectiu de procuradors i el seu suport a la professió des de Justícia en “moments especialment difícils”.

Reunió de la Taula de Col·legis professionals de Tarragona

A la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, el dia 4 d’octubre de 2018

Relació d’assistents:

 1. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
 2. Manel Albiac Cruxent, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
 3. Xavier Socias Julbe, gerent de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
 4. Pablo Fernàndez de Calella Dalmau, Gerent del Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.
 5. Marià Montoro Perelló, vocal de Junta del Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.
 6. Felip Beltran Segarra, president del Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica.
 7. Santi Llurba i Fortuny, president del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
 8. Antoni Escarré París, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.
 9. Jordi Farré Carbonell, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions a Catalunya.
 10. Tina Rubio, gerent del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.
 11. Eva Hernando, coordinadora de la Secció Territorial de Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
 12. Rafael Fernández Escobar, gerent de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.
 13. Concepción Abril Boren, vicepresidenta primera del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.
 14. Conchita Curull Gaso, presidenta del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya- Junta Provincial de Tarragona.
 15. Gerard Pascual Vallés, degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tarragona.
 16. Josefí Pons, vocal de la Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 17. Rodrigo Freijanes Sangroniz, vicetresorer de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona.

El Sr. Manel Albiac, degà de l’ICAT, dóna la benvinguda a tots els presents, agraint la seva assistència i obre la sessió a les 18.00 hores amb la presentació de la Dra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que avui assisteix a la reunió com a convidada.

En primer lloc, es procedeix a felicitar a la Dra. Figueras, com a nova rectora de la URV desitjant-li molt èxits en la gestió al capdavant de la universitat.

Així mateix, s’explica a la rectora el motiu que ha mogut als presents per tal de trobar-se periòdicament. La raó de ser de la Taula de Col·legis Professionals és constituir una unió professional que agrupi a tots els Col·legis Professionals de Tarragona. L’objectiu principal de la Taula ha de ser aconseguir una major presència dels professionals en la societat i contribuir a la promoció de la funció social dels Col·legis associats, per tal de convertir-se en un fòrum de defensa dels interessos comuns dels Col·legis i en un referent per a la societat en la millora de les actuacions professionals.

Un bon inici d’aquest camí que s’acaba d’encetar és convidar a una persona que representi la transversalitat del coneixement, com ho és la rectora i per això li dona la benvinguda agraint-li la seva presencia.

A continuació, els assistents en representació dels seus respectius col·legis procedeixen a presentar-se i exposen quines són les seves demandes com a col·lectiu.

Desprès de les presentacions, la rectora, pren la paraula i agraeix la invitació. Felicita als assistents per reconèixer que la unió fa la força i manifesta la seva comprensió en relació amb la necessitat de creació de la Taula de Col·legis Professionals per tal de controlar l’impacte social dels col·lectius que representa.

Explica que com a màxima autoritat acadèmica, la seva funció, bàsicament, és dirigir, governar i gestionar la Universitat. També ha de vetllar perquè aquesta sigui un espai on les idees puguin expressar-se i circular lliurament.

La URV és una institució pública moderna d’ensenyament superior amb una gran trajectòria docent i investigadora reconeguda arreu i al servei de les comarques del sud de Catalunya, però també té una visió territorial més àmplia i projecció internacional. A més, és una universitat amb valors propis, que s’ha compromès a ajudar a trobar solucions per als reptes socials a través de la generació de coneixement i la formació de professionals i ciutadans preparats i crítics.

Manifesta que el compromís principal de la URV es basa en mantenir uns pilars fonamentals: oferta dels ensenyaments de grau i màster, els programes de doctorat i els de formació contínua, l’activitat de recerca i de transferència de coneixement i de tecnologia, els serveis per participar activament en la comunitat universitària, i el model compartit i transparent de gestió i governança.

Tot i així, la rectora comparteix amb els assistents la disminució que ha sofert la URV en la seva autonomia econòmica en els últims anys i explica que un dels seus objectius immediats serà buscar mecenatge al sector privat.

En relació amb la Taula de Col·legis Professionals, la rectora ofereix la més àmplia col·laboració a tots el Col·legis interessant-se per qualsevol proposta que es realitzi i aprofita per animar a la Taula, a defensar el projecte de Regió del Coneixement, un programa endegat per la URV i la Diputació de Tarragona que pretén exercir de front comú del territori, aglutinant universitat, administracions i teixit productiu per propiciar el progrés econòmic i social de la demarcació.

Així mateix proposa la possibilitat de fer una futura reunió a casa seva, a les dependències de la URV, proposta que és molt ben acollida per tots representants del Col·legis Professionals.

El Sr. Manel Albiac, pren la paraula, i sense més assumptes que tractar, essent les 19.15 hores, dóna per tancada la reunió agraint un cop més l’assistència a tots els presents.

El CEP inicia el nou curs amb un seminari sobre l’ocupació il·legal dels habitatges

Llei habitatge CPT

El passat 4 d’octubre va tenir lloc la primera sessió del curs 2018-2019 del Centre d’Estudis de la Procura (CEP) sota el títol “Accions de precari o recuperació de la possessió no consentida en via civil i penal. La nova regulació de la Llei 5/2018 de 12 de juny en relació a l’ocupació il·legal dels habitatges”. El seminari, que va comptar amb el procuradors dels tribunals Ignacio de Anzizu i Pigem com a ponent, va tenir molt bona acollida.

De Anzizu Pigem va posar una mirada pràctica sobre el procediment interdictal de la nova Llei, confrontant-lo amb la resta de procediments ja existents per recobrar la possessió, estudiant a fons els requisits per la interposició de la demanda, les mesures cautelars i les especialitats en la seva tramitació. El gran interès suscitat entre els assistents va donar peu a un ampli debat al voltant de la casuística i les incidències més freqüents en aquest tipus de procediments.

Per a consultar la resta de sessions del curs 2018-2019 del CEP.

Properament una nova app

Procuradors comença una nova etapa amb el llançament de Kiosko Procuradores, l’aplicació que permetrà accedir de forma senzilla a tots els continguts de la revista des de qualsevol telèfon mòbil o tauleta electrònica.

Nova col·legiada

El passat 22 de juny de 2018 a les 13 hores va tenir lloc l’acte de Jurament com a Procuradora dels Tribunals del l’Il·lustre Col·legi de Tarragona de la Sra. Lourdes Pérez Requena, col·legiada número 80, a la Sala de Vistes de la Secció 4a. de l’Excma. Audiència Provincial de Tarragona.

Jornada sobre l’entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades

Us comuniquem que la Junta de Govern ha organitzat per al proper dia 15 de maig una jornada sobre l’entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades, i com afecta a l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades.

En el decurs de la sessió es presentarà el nou reglament així com les seves obligacions i formes d’actuar, tant a nivell intern de despatxos com envers els nostres clients.

La jornada anirà a càrrec de l’empresa EXPLORA DIGITAL. És gratuïta per als col·legiats i està oberta també als oficials habilitats.

Tindrà lloc a l’Aula de Formació del Col·legi d’Advocats de Tarragona situada a la planta -1 i amb una durada prevista de dues hores (de les 18h a les 20h).

Us demanem que confirmeu la vostra assistència mitjançant correu electrònic a tarragona@cpt.cat.

 

Nou Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial

Des del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es complauen a posar en el vostre coneixement, als efectes que considereu oportuns, que el proper 3 d’abril de 2018, entrarà en funcionament el “Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial ” en el marc del nou model d’atenció a les víctimes del delicte del Departament de Justícia.

Aquest servei el durà a terme l’entitat INTRESS, a través d’un contracte de servei adjudicat pel Departament de Justícia.

L’objectiu d’aquest servei és el d’informar, assessorar, donar suport i atendre, tot realitzant, si escau, un treball de contenció i suport emocional, a les persones víctimes d’un delicte de violència de gènere en el moment de la compareixença davant del Jutjat de Violència sobre la Dona (o els Jutjats d’Instrucció especialitzats) i a les persones víctimes de qualsevol delicte, inclòs el de violència de gènere, en el moment de l’acte de judici oral que se celebra en la seu dels Jutjats Penals o les Audiències Provincials, en coordinació amb les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) i si escau, la seva derivació posterior.

Aquest servei comporta la incorporació d’un equip de professionals especialitzats, distribuïts pel territori de Catalunya, per a garantir la cobertura i la prestació del servei a totes les seus judicials. Els representants territorials del Departament de Justícia en el decurs del mes de març faran visites als degans i deganes judicials per facilitar l’esmentada informació.

1er. Congrés sobre Economia i Justícia

Una justícia ineficaç és una veritable barrera per a la inversió i té conseqüències directes en el bon funcionament de l’economia d’un país. Millorar l’Administració de Justícia per agilitzar-la i apropar-la al ciutadà hauria de ser un compromís compartit per tots els operadors jurídics i pel conjunt de les entitats empresarials i la societat civil. Actualment, segons dades d’un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona i de la Universitat de Barcelona, ​​només es recupera el 21,8% de l’import econòmic de les sentències executades a Catalunya i el termini mitjà del procés per recuperar els imports és de 1 any i 9 mesos. Una situació preocupant, que també es dóna a la resta d’Espanya.

Per tractar aquesta qüestió en profunditat i buscar possibles solucions, el Consejo General de Procuradores de España, el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i el Col·legi de Procuradors de Barcelona organitzen el 1er Congrés sobre Economia i Justícia.

El Congrés és la primera trobada especialitzat en l’execució civil i inclourà diverses conferències i taules rodones. Els ponents, reconeguts experts en la matèria d’àmbit nacional i internacional, plantejaran solucions, algunes de les quals podrien incorporar-se en una futura reforma de la Llei d’enjudiciament civil i podrien suposar l’establiment de noves competències en l’àmbit de l’execució per als procuradors .

Perquè l’esdeveniment sigui un èxit, esperem comptar amb la vostra participació. Ja podeu reservar-vos les dates del 15 i 16 de març.

Us hi esperem!

Consejo General de Procuradores de España

Més informació

Homenatge a les companyes que han complert 25 anys d’exercici de la professió

Segons l’acord adoptat per la Junta de Govern en la seva anterior sessió, el dia 27 de desembre de 2017, vam retre merescut homenatge a les col·legiades que han complert 25 anys en l’exercici de la professió, sense nota desfavorable en el seu expedient col·legial, i que són:

 • Sra. Maria Josepa Martinez Bastida, col·legiada des del 16/01/1990.
 • Sra. Maria Antonia Ferrer Martínez, col·legiada des del 17/04/1991.
 • Sra. María Isabel Fermín Partido, col·legiada des del 24/04/1991.
 • Sra. Esther Amposta Matheu, col·legiada des del 04/02/1992, i en motiu de la seva jubilació.

Les col·legiades reben de mans del Degà el corresponent diploma i la insígnia de plata del Col·legi, així com també el diploma i la insígnia que atorga el Consejo General de los Procuradores.

Sra. María Josepa Martínez Bastida

Sra. Maria Antonia Ferrer Martínez

Sra. María Isabel Fermín Partido

Sra. Esther Amposta Matheu