Justícia habilita gairebé 4.000 funcionaris dels jutjats per teletreballar

El Departament de Justícia està habilitant els funcionaris dels jutjats amb eines informàtiques que facin possible el teletreball i no s’hagin de desplaçar als seus llocs de treball davant de possibles rebrots de la COVID-19. El lletrat de l’Administració de justícia serà qui autoritzarà el teletreball en funció de l’organització i de la situació.

850 portàtils

Uns 850 funcionaris de l’Administració de justícia passaran de tenir un ordinador de sobretaula a un equip portàtil que els permetrà treballar de forma presencial o remota. Els aparells seran per a gestors i tramitadors de les jurisdiccions mercantil, social, de família i contenciosa administrativa. Els auxilis judicials no disposaran de portàtil perquè l’activitat que desenvolupen és presencial.

Un centenar dels portàtils es destinaran als jutjats que assumeixen funcions de registre civil a Catalunya. No se’n lliuraran al Registre Civil Únic de Barcelona perquè, en aquest cas, la instal·lació informàtica és propietat i responsabilitat del Ministerio de Justicia.

Accés des de casa

D’altra banda, 3.000 funcionaris podran teletreballar des de casa amb els seus ordinadors privats a partir de setembre. El Departament de Justícia habilitarà l’accés per Internet als programes de l’e-justícia.cat, amb totes les mesures de seguretat i garanties processals.

La jurisdicció penal queda fora del projecte en aquest moment, ja que no està connectada a l’e-justícia.cat; és a dir, els seus expedients són en paper i, per tant, la majoria de l’activitat que s’hi desenvolupa es presencial.

La inversió del Departament és de 370.000 euros, dels quals 170.000 corresponen als portàtils i 200.000 a l’habilitació dels aparells domèstics.

Calendari

El Departament ja ha lliurat 416 portàtils a professionals de les jurisdiccions mercantil i social. La resta -434- es lliuraran al setembre a les jurisdiccions de família i contenciosa administrativa i també als registres civils.

El lliurament dels portàtils prioritza jurisdiccions amb major volum d’assumptes i d’activitat, com són els jutjats mercantils i els socials de tot el territori. Al setembre començarà l’habilitació de l’accés dels ordinadors domèstics per a 3.000 funcionaris amb els mateixos criteris de volum d’assumptes i d’activitat.

5.650 funcionaris connectats, un 64,2 %

El Departament de Justícia ja destina des de fa anys 1.800 portàtils a jutges i magistrats, fiscals, lletrats i metges forenses de Catalunya, cosa que els ha permès seguir treballant durant la pandèmia.

A l’octubre, un cop finalitzi la implantació, un total de 5.650 treballadors de l’àmbit de l’Administració de justícia a Catalunya estaran preparats per teletreballar, el 64,2 % de tot el personal.

Font: Departament de Justícia

Millores en l’assistència jurídica gratuïta

El Departament de Justícia, el Consell de l’Advocacia i el Consell de Procuradors acorden millores en l’assistència jurídica gratuïta.

El President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Àngel Quemada, ha signat avui un document de compromisos de millora de l’assistència gratuïta amb la consellera de Justícia, Ester Capella, i el president de l’Il·lustre Consell de l’Advocacia Catalana, Manel Albiac.

Amb aquest document, les parts acorden que el Departament de Justícia augmentarà en un 1,5 % els imports que reben els advocats i procuradors per les actuacions en assistència judicial gratuïta. L’increment serà efectiu a partir de l’1 de gener de 2021. Aquestes retribucions estaven congelades des del 2017.

Les principals actuacions de la justícia gratuïta són assistències al detingut, procediments abreujats, judicis ràpids, judicis verbals, procediments contenciosos de família i serveis de guàrdia. Cada professional cobra de mitjana uns 380 euros per cas.

Implantació de l’expedient electrònic

El document signat, d’altra banda, també estableix que tots els col·legis d’advocats hauran d’implantar l’expedient electrònic abans de l’1 de setembre de 2020. És a dir: hauran d’enviar a través d’una aplicació electrònica els documents i les sol·licituds de defensa gratuïta a les comissions d’assistència jurídica, que són els òrgans que reconeixen o deneguen l’accés al servei per a cada cas.

Ús del català

A partir del document firmat, els col·legis també es comprometen a garantir que els advocats i procuradors atenguin i actuïn en català si així ho ha escollit el ciutadà que accedeix al servei. De la mateixa manera, el Departament de Justícia aplicarà un complement econòmic de 15,2 euros per la presentació en llengua catalana d’escrits iniciadors de procediments.

L’opinió de la ciutadania

El text també preveu la posada en marxa de mecanismes de control i mesurament de la qualitat en la prestació del servei, com ara enquestes o altres eines sistemàtiques que permetin al Departament de Justícia conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el servei rebut pels professionals de l’assistència jurídica gratuïta.

Font: Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

Nova col·legiada

El passat 15 de novembre a les 13h va tenir lloc l’acte de Jurament com a Procuradora dels Tribunals de la Sra. Ariadna Tarragó Carmona a la Sala de Vistes de la Secció 4a. de l’Excma. Audiència Provincial de Tarragona.

Nova col·legiada

El passat 11 d’octubre va tenir lloc l’acte de Jurament com a Procuradora dels Tribunals de la Sra. Nicole Jazmín Rodríguez Silva, a la Sala de Vistes de la Secció 4a. de l’Excma. Audiència Provincial de Tarragona.

Eleccions a la Comissió Permanent

Ahir, dia 26 de setembre, es van celebrar eleccions a la Comissió Permanent del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya. Els resultats d’aquestes eleccions van ser els següents:

  • President: Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas – Degà del ICP de Barcelona
  • Vice- President: Sr. Gerard Pascual Vallés – Degà del ICP de Tarragona
  • Vice- Secretària: Sra. Belen Gurruchaga Olave – Degana del ICP de Terrassa
  • Vice- Tresorera: Sra. Eva Mª García Fernández – Degana del ICP de Girona

Continuen en els seus càrrecs el Tresorer, Sr. Ricard Balart Altés, Degà del ICP de Tortosa i la Secretària General, Sra. Mª Pilar Mampel Tusell, ex Degana del ICP de Terrassa.

 

El Consell participa en l’ofrena floral a Rafael Casanova

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya va participar, per tercer any consecutiu, en l’ofrena floral al Monument de Rafael Casanova que se celebra anualment cada 11 de Setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.

Aquest acte institucional estava obert a tots els procuradors de Catalunya que desitgessin participar.

Presa de possessió dels nous membres del Consell

El darrer dilluns dia 22 van prendre possessió els nous membres del Consell, com a resultat dels canvis de càrrecs en les Juntes de Govern dels Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Terrassa. Els nous membres són:

Sr. JAUME ASO ROCA – Col·legi de Barcelona

Sra. CARME CARARACH GOMAR- Col·legi de Barcelona

Sr. JORDI DAURA RAMON – Col·legi de Lleida

Sra. BELEN GURRUCHAGA OLAVE – Col·legi de Terrassa

Sra. MACARENA OLLE CORBELLA- Col·legi de Lleida

Sr. ÁNGEL QUEMADA CUATRECASAS – Col·legi de Barcelona

Sra. ELSA RIBERA SIERRA – Col·legi de Manresa

Sra. Mª DEL MAR RUÍZ RUSCADELLA – Col·legi de Girona

Dins del mateix Ple, es va aprovar al convocatòria d’eleccions per a cobrir les vacants de President, VicePresident, ViceSecretari i ViceTresorer de la Permanent del Consell, que es celebraran el proper dia 26 de setembre.

Seminari del CEP dedicat a instruments de l’execució alternatius a la subhasta

El darrer dijous 13 de juny va tenir lloc l’últim Seminari Procura al Dia del curs 2018-2019. Sota el títol “Instruments de l’execució alternatius a la subhasta: l’administració de béns i la venda de béns per mitjà d’entitat especialitzada”, la sessió va anar a càrrec de Rafael Huerta García, lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil 7 de Barcelona, i de Mayte Rodriguez García, directora del Departament Jurídic del Portal de subhastes del Consejo General de Procuradores de España.

Els ponents, des dels seus respectius rols d’operadors jurídics, van oferir una visió pràctica del funcionament del sistema de subhasta judicial i alhora van tractar aquell en el que intervé una entitat especialitzada, tant en l’àmbit civil i concursal. En particular, van posar de relleu el valor afegit de la participació dels col·legis de procuradors, en la seva condició d’entitats especialitzades, i els avantatges que se’n deriven pel que fa a la rapidesa, flexibilitat i eficàcia en els resultats.

Font ICPB: https://www.icpb.es/noticias.php?id_noticia=726&id_menu=233

Ángel Quemada Cuatrecasas, nou degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona

La nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona està encapçalada per Ángel Quemada Cuatrecasas, que és el nou degà de la institució en substitució d’Ignacio López Chocarro, que ha estat en el càrrec durant vuit anys. Ángel Quemada, que exerceix com a procurador des de 1992 i que ja era vocal en l’anterior Junta, liderava l’única candidatura completa presentada a les eleccions col·legials celebrades el darrer 6 de juny, on es va sotmetre a votació el càrrec de Vocal de Cultura i Comunicació: el membre de l’equip del nou degà, Carlos Molina, va obtenir el suport del 85’8% dels electorsamb una participació del 48,54% del cens electoral.

Procuradors CAT

Photo: Ricard Badia

Els dotze membres de la nova Junta de Govern van prendre possessió ahir dels seus càrrecs en un acte celebrat al Palau de Justícia, i al que van assistir el president del Consejo General de Procuradores de España,Juan Carlos Estévez, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Mª Barrientos, i el secretari de la Sala de Govern, Jaume Illa, on van expressar la seva voluntat de millorar la qualitat de servei del justiciable i de convertir el procurador en un operador jurídic de referència. Així, aspiren a què la procura assumeixi noves competències en matèria d’execució civil per consolidar la seva tasca de col·laboració amb l’Administració de Justícia i aposten per aprofundir en el procés de transformació digital, que el Col·legi barceloní lidera a tot Espanya.

Amb Ángel Quemada com a degà, la nova Junta de Govern, que és de caràcter paritari, comptarà amb un total de sis procuradors i sis procuradores, que són Adriana Flores (Vicedegana), Carme Cararach (Secretària General), Ramón Feixó (Vicesecretari), Pol Sans (Tresorer), Juncal Gil (Vocal Primer), Jaume Aso (Vocal Segon), Jesús Sanz (Vocal Tercer), Montserrat Montal (Vocal Quart), Margarita Ribas (Vocal Cinquè), Natividad Pérez (Vocal responsable de Deontologia) i Carlos Molina (Vocal de Cultura i Comunicació).

El nou govern col·legial, que ha estat escollit per als propers quatre anys, compta amb cinc membres que ja formaven part de l’anterior Junta. Així, a més d’Ángel Quemada, també tenien càrrecs col·legials Adriana Flores, Ramón Feixó, Carme Cararach i Montserrat Montal.

Nova Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Barcelona

Degà: Ángel Quemada Cuatrecasas
Vicedegana: Adriana Flores Romeu
Secretària General: Carme Cararach Gomar
Vicesecretari: Ramón Feixó Fernández-Vega
Tresorer: Pol Sans Ramírez
Vocal responsable de Deontologia: Natividad Pérez García
Vocal de Cultura i Comunicació: Carlos Molina Blanchar
Vocal Primer: Juncal Gil Carnicero
Vocal Segon: Jaume Aso Roca
Vocal Tercer: Jesús Sanz López
Vocal Quart: Montserrat Montal Gibert
Vocal Cinquè: Margarita Ribas Iglesias

Font: Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

L’Escola Judicial del CGPJ, el catedràtic Cachón i la Fundació Pasqual Maragall, Premis Procura 2019

El Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB) va celebrar el darrer dijous, 16 de maig, la 7a edició dels Premis Procura, uns guardons que distingeixen anualment aquelles persones físiques o jurídiques que fan possible una justícia millor i alhora premien la tasca social d’una entitat sense ànim de lucre. El guanyador del Premi Procura – Trajectòria Professional va ser Manuel J. Cachón Cadenas, catedràtic de Dret Processal de la UAB, mentre que el Premi Procura – Anual va reconèixer la tasca formativa de jutges i magistrats de l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Per últim, la Fundació Pasqual Maragall va ser distingida amb el Premi Procura Solidari, dotat amb 3.000 euros, per la seva valuosa recerca contra l’Alzheimer. Els guardons es van lliurar en un acte presentat per la periodista Elisenda Camps a l’Hotel Sofia Barcelona, en el marc de la celebració de Sant Iu, patró dels procuradors.

El lliurament de premis, en el qual van assistir nombrosos operadors jurídics i autoritats del sector com Jesús Barrientos, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Antonio Viejo, secretari general de l’Administració de Justícia del Ministeri de Justícia o Patrícia Gomà, secretaria de relacions amb l’Administració de Justícia de la Generalitat, va ser l’últim acte de l’actual Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Barcelona, que arriba aquest mes de juny a la fi del seu mandat amb la convocatòria de noves eleccions. Així, van ser els darrers Premis Procura d’Ignacio López Chocarro, que ha estat el degà de la procura barcelonina durant els últims vuit anys i que es va acomiadar dels assistents en un discurs molt emotiu juntament amb la resta de membres de la Junta.

Perfil dels premiats

Premi Procura – Trajectòria Professional 2019:
Manuel J. Cachón Cadenas

El premi reconeix la seva brillant trajectòria acadèmica en l’àmbit del dret i alhora el seu vincle amb el col·lectiu de procuradors en molts projectes legislatius, divulgatius i formatius. El guardó també distingeix la seva tasca d’investigació en l’àmbit de l’execució processal civil, la teoria general del procés judicial i la Història del Dret Processal. Cachón és també reconegut pels diversos llibres de referència que ha publicat i per la seva participació en l’elaboració de nombrosos treballs prelegislatius.

Premi Procura – Anual 2019: 
Escola Judicial del CGPJ (guardó recollit pel director de l’Escola, Jorge Jiménez)

El premi reconeix la valuosa tasca formativa de l’Escola Judicial durant més de dues dècades, coincidint amb el 25è aniversari de la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial que va atribuir al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la competència en matèria de formació de jutges i magistrats. Aquest òrgan ha esdevingut un referent per la seva independència respecte les esferes legislativa i governamental. El guardó distingeix particularment la trajectòria de la seu de l’Escola Judicial a Barcelona inaugurada el 1997, que ha ressaltat per la constant modernització en els seus continguts i per les seves metodologies docents, que l’han convertit en un centre de referència internacional.

Premi Procura – Solidari 2019: 
Fundació Pasqual Maragall (guardó recollit pel director de la Fundació, Dr. Jordi Camí)

El premi reconeix la tasca de recerca de més d’una dècada per descobrir la cura de l’alzheimer i aconseguir un futur en què l’envelliment s’associï a experiències positives. La Fundació, que actualment compta amb més de 20.000 socis, disposa d’un equip d’investigadors de primer nivell i del BarcelonaBeta Brain Research Center, un institut de recerca de referència internacional de Barcelona que és reconeguda per la seva tasca solidària.

Font: Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya