Reunión de la Mesa de Colegios profesionales de Tarragona

A la sede del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, el dia 4 de octubre de 2018

Relación de asistentes:

 1. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
 2. Manel Albiac Cruxent, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
 3. Xavier Socias Julbe, gerent de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
 4. Pablo Fernàndez de Calella Dalmau, Gerent del Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.
 5. Marià Montoro Perelló, vocal de Junta del Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.
 6. Felip Beltran Segarra, president del Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica.
 7. Santi Llurba i Fortuny, president del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
 8. Antoni Escarré París, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.
 9. Jordi Farré Carbonell, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions a Catalunya.
 10. Tina Rubio, gerent del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.
 11. Eva Hernando, coordinadora de la Secció Territorial de Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
 12. Rafael Fernández Escobar, gerent de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.
 13. Concepción Abril Boren, vicepresidenta primera del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.
 14. Conchita Curull Gaso, presidenta del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya- Junta Provincial de Tarragona.
 15. Gerard Pascual Vallés, degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tarragona.
 16. Josefí Pons, vocal de la Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 17. Rodrigo Freijanes Sangroniz, vicetresorer de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona.

El Sr. Manel Albiac, degà de l’ICAT, dóna la benvinguda a tots els presents, agraint la seva assistència i obre la sessió a les 18.00 hores amb la presentació de la Dra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que avui assisteix a la reunió com a convidada.

En primer lloc, es procedeix a felicitar a la Dra. Figueras, com a nova rectora de la URV desitjant-li molt èxits en la gestió al capdavant de la universitat.

Així mateix, s’explica a la rectora el motiu que ha mogut als presents per tal de trobar-se periòdicament. La raó de ser de la Taula de Col·legis Professionals és constituir una unió professional que agrupi a tots els Col·legis Professionals de Tarragona. L’objectiu principal de la Taula ha de ser aconseguir una major presència dels professionals en la societat i contribuir a la promoció de la funció social dels Col·legis associats, per tal de convertir-se en un fòrum de defensa dels interessos comuns dels Col·legis i en un referent per a la societat en la millora de les actuacions professionals.

Un bon inici d’aquest camí que s’acaba d’encetar és convidar a una persona que representi la transversalitat del coneixement, com ho és la rectora i per això li dona la benvinguda agraint-li la seva presencia.

A continuació, els assistents en representació dels seus respectius col·legis procedeixen a presentar-se i exposen quines són les seves demandes com a col·lectiu.

Desprès de les presentacions, la rectora, pren la paraula i agraeix la invitació. Felicita als assistents per reconèixer que la unió fa la força i manifesta la seva comprensió en relació amb la necessitat de creació de la Taula de Col·legis Professionals per tal de controlar l’impacte social dels col·lectius que representa.

Explica que com a màxima autoritat acadèmica, la seva funció, bàsicament, és dirigir, governar i gestionar la Universitat. També ha de vetllar perquè aquesta sigui un espai on les idees puguin expressar-se i circular lliurament.

La URV és una institució pública moderna d’ensenyament superior amb una gran trajectòria docent i investigadora reconeguda arreu i al servei de les comarques del sud de Catalunya, però també té una visió territorial més àmplia i projecció internacional. A més, és una universitat amb valors propis, que s’ha compromès a ajudar a trobar solucions per als reptes socials a través de la generació de coneixement i la formació de professionals i ciutadans preparats i crítics.

Manifesta que el compromís principal de la URV es basa en mantenir uns pilars fonamentals: oferta dels ensenyaments de grau i màster, els programes de doctorat i els de formació contínua, l’activitat de recerca i de transferència de coneixement i de tecnologia, els serveis per participar activament en la comunitat universitària, i el model compartit i transparent de gestió i governança.

Tot i així, la rectora comparteix amb els assistents la disminució que ha sofert la URV en la seva autonomia econòmica en els últims anys i explica que un dels seus objectius immediats serà buscar mecenatge al sector privat.

En relació amb la Taula de Col·legis Professionals, la rectora ofereix la més àmplia col·laboració a tots el Col·legis interessant-se per qualsevol proposta que es realitzi i aprofita per animar a la Taula, a defensar el projecte de Regió del Coneixement, un programa endegat per la URV i la Diputació de Tarragona que pretén exercir de front comú del territori, aglutinant universitat, administracions i teixit productiu per propiciar el progrés econòmic i social de la demarcació.

Així mateix proposa la possibilitat de fer una futura reunió a casa seva, a les dependències de la URV, proposta que és molt ben acollida per tots representants del Col·legis Professionals.

El Sr. Manel Albiac, pren la paraula, i sense més assumptes que tractar, essent les 19.15 hores, dóna per tancada la reunió agraint un cop més l’assistència a tots els presents.

El CEP inicia el nuevo curso con un seminario sobre la ocupación ilegal de las viviendas

Llei habitatge CPT

El pasado 4 de octubre tuvo lugar la primera sesión del curso 2018-2019 del Centro de Estudios de la Procura (CEP) bajo el título “Acciones de precario o recuperación de la posesión no consentida en vía civil y penal. La nueva regulación de la Ley 5/2018 de 12 de junio en relación a la ocupación ilegal de las viviendas”. El seminario, que contó con el procuradores de los tribunales Ignacio de Anzizu y Pigem como ponente, tuvo muy buena acogida.

De Anzizu Pigem puso una mirada práctica sobre el procedimiento interdictal de la nueva Ley, confrontándolo con el resto de procedimientos ya existentes para recobrar la posesión, estudiando a fondo los requisitos para la interposición de la demanda, las medidas cautelares y las especialidades en su tramitación. El gran interés suscitado entre los asistentes dio pie a un amplio debate en torno a la casuística y las incidencias más frecuentes en este tipo de procedimientos.

Para consultar el resto de sesiones del curso 2018-2019 del CEP.

Próximamente una nueva app

Procuradores comienza una nueva etapa con el lanzamiento de Kiosko Procuradores, la aplicación que permitirá acceder de forma sencilla a todos los contenidos de la revista desde cualquier teléfono móvil o tableta electrónica.

Nueva colegiada

El pasado 22 de junio de 2018 a las 13 horas tuvo lugar el acto de Juramento como Procuradora de los Tribunales del Ilustre Colegio de Tarragona de la Sra. Lourdes Pérez Requena, colegiada número 80, en la Sala de Vistas de la Sección 4ª. de la Excma. Audiencia Provincial de Tarragona.

Jornada sobre la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos

Os comunicamos que la Junta de Gobierno ha organizado para el próximo día 15 de mayo una jornada sobre la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, y cómo afecta a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos.

En el transcurso de la sesión se presentará el nuevo reglamento así como sus obligaciones y formas de actuar, tanto a nivel interno de despachos como hacia nuestros clientes.

La jornada irá a cargo de la empresa EXPLORA DIGITAL. Es gratuita para los colegiados y está abierta también a los oficiales habilitados.

Tendrá lugar en el Aula de Formación del Colegio de Abogados de Tarragona situada en la planta -1 y con una duración prevista de dos horas (de las 18h a las 20h).

Rogamos confirmen su asistencia mediante correo electrónico a tarragona@cpt.cat.

Nuevo Servicio de Acompañamiento a la Víctima del Delito en Sede Judicial

Desde el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya se complacen en poner en su conocimiento, a los efectos que considere oportunos, que el próximo 3 de abril de 2018, entrará en funcionamiento el “Servicio de Acompañamiento a la Víctima del Delito en sede judicial “en el marco del nuevo modelo de atención a las víctimas del delito del Departament de Justícia.

Este servicio lo llevará a cabo la entidad INTRESS, a través de un contrato de servicio adjudicado por el Departament de Justícia.

El objetivo de este servicio es el de informar, asesorar, apoyar y atender, realizando, en su caso, un trabajo de contención y apoyo emocional, a las personas víctimas de un delito de violencia de género en el momento de la comparecencia ante el Juzgado de violencia sobre la Mujer (o los Juzgados de Instrucción especializados) ya las personas víctimas de cualquier delito, incluido el de violencia de género, en el momento del acto de juicio oral que se celebra en la sede los Juzgados Penales o las Audiencias Provinciales, en coordinación con las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito (OAVD) y en su caso, su derivación posterior.

Este servicio conlleva la incorporación de un equipo de profesionales especializados, distribuidos por el territorio de Catalunya, para garantizar la cobertura y la prestación del servicio a todas las sedes judiciales. Los representantes territoriales del Departament de Justícia en el transcurso del mes de marzo harán visitas a los decanos y decanas judiciales para facilitar dicha información.

1er. Congreso sobre Economía y Justicia

Una justicia ineficaz es una verdadera barrera para la inversión y tiene consecuencias directas en el buen funcionamiento de la economía de un país. Mejorar la Administración de Justicia para agilizarla y acercarla al ciudadano tendría que ser un compromiso compartido por todos los operadores jurídicos y por el conjunto de las entidades empresariales y la sociedad civil. Actualmente, según datos de un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Universidad de Barcelona, solo se recupera el 21,8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña y el plazo mediano del proceso para recuperar los importes es de 1 año y 9 meses. Una situación preocupante, que también se da en el resto de España.

Para tratar esta cuestión en profundidad y buscar posibles soluciones, el Consejo General de Procuradores de España, el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya y el Colegio de Procuradores de Barcelona organizan el 1er Congreso sobre Economía y Justicia.

El Congreso es el primer encuentro especializado en la ejecución civil e incluirá varias conferencias y mesas redondas. Los ponentes, reconocidos expertos en la materia de ámbito nacional e internacional, plantearán soluciones, algunas de las cuales podrían incorporarse en una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y podrían suponer el establecimiento de nuevas competencias en el ámbito de la ejecución para los procuradores.

Para que el acontecimiento sea un éxito, esperamos contar con vuestra participación. Ya podéis reservaros las fechas del 15 y 16 de marzo.

¡Os esperamos!

Consejo General de Procuradores de España

Más información

Homenaje a las compañeras que han cumplido 25 años de ejercicio de la profesión

Según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su anterior sesión, el pasado día 27 de diciembre de 2017, rendimos merecido homenaje a las colegiadas que han cumplido 25 años en el ejercicio de la profesión, sin nota desfavorable en su expediente colegial, y que son:

 • Sra. Maria Josepa Martinez Bastida, colegiada desde el 16/01/1990.
 • Sra. Maria Antonia Ferrer Martínez, colegiada desde el 17/04/1991.
 • Sra. María Isabel Fermín Partido, colegiada desde el 24/04/1991.
 • Sra. Esther Amposta Matheu, colegiada desde el 04/02/1992, y con motivo de su jubilación.

Las colegiadas reciben de manos del Decano el correspondiente diploma y la insignia de plata del Colegio, así como también el diploma y la insignia que otorga el Consejo General de los Procuradores.

Sra. María Josepa Martínez Bastida

Sra. Maria Antonia Ferrer Martínez

Sra. María Isabel Fermín Partido

Sra. Esther Amposta Matheu

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de los Estatutos colegiales, la Junta de Gobierno, en su sesión del pasado 20 de noviembre acordó convocar Junta General Ordinaria para el próximo día 27 de diciembre 2017.

Clica para ver la Convocatoria (PDF)

EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA PROCURA DEDICA UN SEMINARIO A LA RECLAMACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS

El jueves 16 de noviembre, entre las 14 y las 16 horas, se celebró el seminario “La reclamación de las pensiones alimenticias por la vía civil”, a cargo de Montserrat Ayuso Sanchís, abogada especializada en derecho matrimonial y de familia. La sesión, que tuvo lugar en la nueva sede del Colegio de Procuradores de Barcelona en la Ciudad de la Justicia, fue la segunda del nuevo curso 2017-2018 del Centro de Estudios de la Procura (CEP).

La ponente abordó en el seminario la reclamación judicial de las pensiones alimenticias; un procedimiento que es uno de los más recurrentes en el ámbito del derecho de familia y que genera una importante incidencia en los tribunales, especialmente en las épocas de crisis. Los asistentes pudieron formarse así jurídicamente en una cuestión de especial sensibilidad social, que ha implicado diversas modificaciones legislativas a lo largo de los años que han contribuido a mejorar la situación, aunque, a menudo, el derecho de los ciudadanos se ve frustrado.

La próxima sesión del curso 2017-2018 del CEP tendrá lugar el 14 de diciembre y correrá a cargo de la abogada Blanca Padrós bajo el título “Aspectos prácticos de las ejecuciones transfronterizas: reclamación de deudas y embargo”.

Fuente:  Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona