Presentació

El Col·legi de Procuradors de Tarragona que comprèn l’àmbit territorial dels partits judicials de Tarragona, Valls i El Vendrell, està format per un nombre de col·legiats que conformen un col·lectiu que gaudeix de membres veterans amb una valuosa experiència, fins a joves col·legiats amb força empenta innovadora.

Per tal d’assolir tots junts els nous reptes que la professió està en el present i en un futur no gaire llunyà, tenint tots ells com a consigna, donar un bon servei de gestió davant els òrgans judicials al ciutadà en la seva representació i amb un esperit de col·laboració i companyonia amb els lletrats designats per ells.

Serveis

Una de las peces claus de la nostra activitat professional són els serveis d’administració que ofereix el Col·legi, tant des de la seu central a Tarragona com des de la delegació de El Vendrell o la de Valls, donant suport als nostres membres, col·laboració amb les institucions públiques i estreta relació amb els òrgans judicials.

Tot aquest potencial humà està al servei de l’activitat jurídica de Tarragona, Valls i El Vendrell per afrontar els reptes que la societat té en l’actualitat.

Junta de Govern

Composició de la Junta de Govern

CPT logo
 • Sr. Gerard Pascual Vallès
  Degà-President
 • Sr. Josep Farré Lerín
  Vice-Degà
 • Sra. Immaculada Vidiella Mars
  Secretària
 • Sra. Montserrat Vellvé Foix
  Tresorera
 • Sra. Elisabeth Carrera Portusach
  Vocal 2n.
 • Sra. Montserrat Borrell Fèlix
  Vocal 3r.