EL CENTRE D’ESTUDIS DE LA PROCURA DEDICA UN SEMINARI A LA RECLAMACIÓ DE PENSIONS ALIMENTÀRIES

El dijous 16 de novembre, entre les 14 i les 16 hores, es va celebrar el seminari “La reclamació de les pensions alimentàries per la via civil”, a càrrec de Montserrat Ayuso Sanchís, advocada especialitzada en dret matrimonial i de família. La sessió, que va tenir lloc a la nova seu del Col·legi de Procuradors de Barcelona a la Ciutat de la Justícia, va ser la segona del nou curs 2017-2018 del Centre d’Estudis de la Procura (CEP).

La ponent va abordar en el seminari la reclamació judicial de les pensions alimentàries; un procediment que és un dels més recurrents en l’àmbit del dret de família i que genera una important incidència als tribunals, especialment en les èpoques de crisi. Els assistents van poder formar-se així jurídicament en una qüestió d’especial sensibilitat social, que ha implicat diverses modificacions legislatives al llarg dels anys que han contribuït a millorar la situació, encara que, sovint, el dret dels ciutadans es veu frustrat.

La propera sessió del curs 2017-2018 del CEP tindrà lloc el 14 de desembre i anirà a càrrec de l’advocada Blanca Padrós sota el títol “Aspectes pràctics de les execucions transfrontereres: reclamació de deutes i embargament”.

Font:  Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona